Hangzhou Royall Import & Export Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $338,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

         

          SINO CORRUGATED SOUTH 2020

 

          Date: April 2020                                                                                             Welcome To Our Exhibition !

          Adress: GD MODERN INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE,DONGGUAN,CHINA


          Booth NO.: 3E07

 

Rainy
Loading
Shelly
Loading
Caroline
Loading
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm